Medicina sportivă este specialitatea medicală multidisciplinară care susține performanţa sportivă în condițiile păstrării sănătății sportivilor, îmbunătățirea performanței sportive fiind unul dintre dezideratele importante ale acestei specialitati.

Prin cunoştintele acumulate despre fiziologia efortului, această specialitate a devenit un pion foarte important în dezvoltarea sportului de performanţa. Tehnologia a facut paşi mari, iar multitudinea de parametri pe care îi obţinem în urma testărilor ajută extrem de mult la creşterea performanţelor sportive.

De asemena, medicina sportivă contribuie la menținerea unei populații sănătoase, la combaterea bolilor datorate sedentarismului, prin promovarea unui stil de viață activ.

APT PENTRU SPORT?

Medicina sportivă se adreseaza sportivilor de performanţă şi amatorilor, dar nu în ultimul rând persoanelor care doresc să înceapă o formă de activitate fizică susţinută. Indiferent de categoria în care ne încadram, consultul medico-sportiv este în masură să ne confirme dacă starea de sănătate ne permite să facem asta. Astfel aflăm un raspuns foarte important: suntem sau nu apţi pentru sport?

Preocupările medicinei sportive includ prevenirea, diagnosticarea, tratarea și reabilitarea după accidentări sau îmbolnăviri datorate practicării sportului. Patologia întâlnită este vastă, de multe ori specifică ramurii sportive practicate sau uneori urmare a unor probleme de fond nediagnosticate la timp.

Aceasta ramură a medicinei oferă şi suportul în diagnosticarea şi tratarea corectă a pacienţilor cu devieri de la o postură normală, şi nu numai.


AVIZUL MEDICO-SPORTIV

Este obligatoriu pentru sportivii (de performanţă şi amatori) legitimaţi, dar se recomandă şi celor care doresc să facă sport în mod organizat.

Examenul medico-sportiv pentru obţinerea avizului medical este unul complex şi include:

  • Examen clinic general (cardiac, pulmonar, neurologic, ortopedic )
  • EKG 12 derivaţii
  • Spirometrie – examinarea capacităţilor respiratorii (capacitate vitală, capacitate vitală forţată, ventilaţie maximă voluntară)
  • Tensiune arterială şi alura ventriculară în clino şi ortostatism
  • Pulsoximetrie – determinarea saturaţiei de oxigen
  • Test de efort Ruffier – timp de revenire după efort
  • Testare forţei flexorilor braţelor cu dinamometru
  • Testare acuitate vizuală şi discromatii
  • Analiza compoziţiei corporale prin metoda bioimpedanţei – valori ale procentului de ţesut adipos, apă, ţesut slab, oase, IMC – interpretare rezultate şi analiza pe graficul de creştere
  • Scanare 3D – imagine tridimensionala a corpului, analiza posturii, distribuţia greutăţii corporale pe tălpi, măsuratori ale circumferinţelor (analiză unică în România!)

Toate rezultatele obţinute în urma examinărilor sunt interpretate în context clinic şi coroborate cu anamneza generală şi medico sportivă. Sportivul primeşte la final dosarul medical cu toate investigaţiile efectuate şi recomandările.